Velkommen

Velkommen til 
Guderup i Centrums hjemmeside.
 
Hjemmesiden er både tænkt som info-sider for og om foreningens medlemmer, men er også tænkt til alle interesserede, der har lyst til at orientere sig om foreningen, dens arbejde og arrangementer.

Hvem er vi?

Guderup i Centrum er en aktiv handelsstandsforening placeret i hjertet af Als.
Læs mere om foreningen her
 
Foreningen tæller i øjeblikket over 30 aktive medlemmer, der deltager i spændende fællesaktiviteter i løbet af året. - Vi vil gerne være flere!
Se alle medlemmer her

Vi har flere aktive udvalg i foreningen.
Læs mere om vores udvalg her

Aktiviteter

Handelsstandsforeningen Guderup i Centrum vil give 5.000 kr. for den bedste idé !

Nu er det på tide at finde tænkehatten frem ! Hvordan kan vi sikre os at der fortsat vil være forretninger i Guderup, at der kommer nye forretninger til og at det vil blive interessant for turister at besøge Egen Sogn og dets herligheder ? Hvordan kan vi gøre vores område endnu mere tillokkende for tilflyttere, der ønsker arbejde, en meningsfyldt fritid og et levende lokalsamfund ?

Vi vil opfordre eksisterende forretninger, virksomheder, foreninger og landsbylaug til at kontakte hinanden og sammen sætte fantasien igang. Sæt jer sammen og kom med et eller flere konkrete tiltag, som vil vise:

• hvordan I som eksisterende forretninger og virksomheder i Egen Sogn kan arbejde sammen og skabe nye produkter og tjenester ?

• hvordan I i erhvervslivet, de forskellige landsbylaug og de mange foreninger i sognet sammen kan skabe nye produkter eller oplevelser for både lokale og turister ?

• hvad I mener der skal til for at få en turist til at skrive et begejstret postkort hjem fra Guderup ?

• hvordan I mener vi alle kan tjene penge i fremtiden i Egen Sogn ?

I udvælgelsen af det bedste forslag vil der blive lagt vægt på, at forslaget er så konkret og realiserbart som muligt, dvs. de enkelte aktører er indforstået med og villige til at gennemføre forslaget senest ved udgangen af 2017 og at forslaget af juryen skønnes at have en betydelig positiv effekt for erhvervslivet, turismen og/eller lokalsamfundet generelt. Juryen forbeholder sig retten til at benytte og forkaste samtlige indkomne forslag. Det udvalgte forslag vil blive præmieret med kr. 5.000, sponseret af Handelsstandsforeningen Guderup i Centrum og alle forslag og idéer vil blive brugt som inspiration for en vækststrategi for Egen Sogn.

Vinderne får direkte besked og præmien vil blive overrakt på Torvet i Guderup, fredag den 26. august 2016.

Juryen vil bestå af 5 personer fra Egen Sogn, der hver især repræsenterer erhvervslivet og foreningslivet.

Deadline for indsendelse af forslag er 1. juni 2016, kl. 12.00, på e-mail: mads.hansen@superbrugsen.dk eller på adressen: Handelsstandsforeningen Guderup i Centrum, Dyndved Søndergade 3, 6430 Nordborg
 
-------------------------
 
Guderup i Centrum arrangerer og afholder en del aktiviteter i og omkring Guderup. Vi er altid åbne for nye tiltag til vores aktivitetskalender.
Tjek aktivitetskalenderen til højre.